Văn hóa doanh nghiệp

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đối với sự tồn tại, phát triển của công ty, ngay từ những ngày đầu sáng lập, Ban Lãnh đạo đã cố gắng xây dựng một văn hóa Tâm Hiếu riêng đặt trên nền tảng Niềm tin – Danh dự - Trách nhiệm. Văn hóa ấy được chúng tôi thực hiện trong mọi hoạt động của mình.
- Đối với công tác sản xuất và kinh doanh: Đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, như người bạn đồng hành cùng phát triển. Lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo sự thành công.
- Đối với công tác quản trị: Đặt con người lên ưu tiên hàng đầu. Chú trọng phát triển cá nhân, tạo ra một môi trường không giới hạn để nhân viên phát triển năng lực sống, làm việc cũng như nhận được các quyền lợi xứng đáng. Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện để gia tăng sự gắn bó đoàn kết của tập thể, để mỗi thành viên của Tâm Hiếu luôn cảm thấy rằng “Công ty là gia đình, đồng nghiệp là anh em”, thông qua các hoạt động đào tạo nội bộ, thể thao, văn nghệ, các tour du lịch trong và ngoài nước, team building v.v.
- Đối với công tác xã hội: Tâm Hiếu ý thức được trách nhiệm xã hội của mình là luôn sẵn sàng chia sẻ với những cá nhân và tập thể gặp khó khăn và bất hạnh trong xã hội, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tham gia từ thiện tại nhiều tỉnh thành khó khăn trên cả nước.Cán bộ Nhân viên Công ty Tâm Hiếu trao quà chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn ở Viện Tim


   

Công ty Tâm Hiếu trao quà từ thiện chia sẻ cùng đồng bào miền Trung trong đợt lũ tháng 10/2016


Công ty Tâm Hiếu thường xuyên tổ chức các chương trình Teambuilding để gắn kết các thành viên